Data Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht 2021

zaterdag 23 en zondag 24 januari 2021   OVB   B t/m M2 paarden en pony’s       Stal Groenendaal – BUNSCHOTEN

zaterdag 6 en zondag 7 februari 2021    OVB     Z t/m ZZL paarden en pony’s      Voornruiters – UTRECHT

vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari 2021   springen paarden en pony’s  Voornruiters – UTRECHT

Dit alles onder voorbehoud i.v.m. de dan geldende Corona maatregelen.

Selectieprocedure Indoorkampioenschappen dressuur 2020/2021

Voor de Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht worden geen selectiewedstijden meer georganiseerd. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden, binnen Regio Utrecht, je start.            Dit moeten wel twee verschillende locaties zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd gedurende de selectieperiode komt in aanmerking voor selectie.

 • De 1e proef op alle wedstrijden binnen de Regio Utrecht in de periode van
 • B t/m M2 paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 9 oktober t/m zondag 13 december
 • Z1 t/m ZZL paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 30 oktober 2020 t/m zondag 10 januari 2021 (i.v.m. de verwerkingstijd KNHS tot aan de kampioenschappen).
 • Je hoeft hier niets voor te doen, Regio Utrecht krijgt (in respectievelijk de 1e en 3e week van januari) alle uitslagen van de KNHS. De totaallijst van alle geselecteerden zullen wij daarna publiceren. Als je bent geselecteerd moet je je voor de kampioenschappen nog wel inschrijven.
 • De 1e proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te zijn:
B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 paarden Z2 pony’s (FEI) ZZ-licht paarden
Oktober 3 7 11 15 19 23 27 90 31
November 5 9 13 17 21 25 29 91 33
December 5 9 13 17 21 25 29 91 33
Januari n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 27 90 31
 • De klassen B t/m M2 dienen minimaal drie (1e) proeven te rijden, maximaal twee (1e) proeven per locatie tellen mee voor selectie.
 • De klassen Z1 t/m ZZL dienen minimaal twee (1e) proeven te rijden, maximaal één (1e) proef per locatie telt mee voor selectie.
 • KORTOM: Je dient de kwalificerende proeven op minimaal twee verschillende locaties gereden te hebben.
 • Combinaties bij de paarden dienen minimaal gemiddeld een score van 60% over de kwalificerende proeven gereden te hebben, bij de pony’s minimaal 58%.
 • Selectie wordt bepaald op basis van de gemiddelde score over de kwalificerende proeven, het aantal deelnemers per rubriek volgt t.z.t..
 • Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de betreffende periode gestart is.
 • Combinaties B t/m M2 die na 16 december 2020 promoveren en combinaties Z1 t/m ZZL die na 10 januari 2021 promoveren, mogen niet starten op de Utrechtse kampioenschappen.

 Let dus op je maximum aantal winstpunten! Voorkom dat je verplicht moet promoveren als je niet meer het minimum aantal wedstrijden kan rijden in de nieuwe hoogste klasse.

Voor het springen geldt vrije inschrijving.

==============================================================

Indoorkampioenschappen dressuur en springen 2020

Uitslagen KNHS Indoorkampioenschappen springen B paarden en pony’s 1 maart 2020

Overall uitslagen KNHS Indoorkampioenschappen springen 14-15-16 februari

Uitslagen 1 en 2 februari 2020

Lijst pony’s en paarden geselecteerden Z1 t/m ZZL Indoor kampioenschappen 2020 V1 20200119

Aangepaste lijst ponys geselecteerden B tm M2 Indoor kampioenschappen 2020 V2 20191229

Aangepaste lijst paarden geselecteerden B tm M2 Indoor kampioenschappen 2020 V2 20191229

Vraagprogramma KNHS Indoorkampioenschappen 2020 (V20191119)

Kampioenschapsreglement KNHS Indoor kampioenschappen 2020

Verdeelsleutel KNHS Indoor kampioenschappen 2020

Dagindeling Indoorkampioenschappen 2020 V2

Opzet indoor 2020

Indoorkampioenschappen springen 2020

Springkampioenschap 14, 15 & 16 februari – Voornruiters (inclusief Randstadcup)

Indoor Randstadcup 2020 – 5 jarig bestaan! 

De Indoorkampioenschappen springen voor paarden en pony’s klasse Z en klasse ZZ worden gelijktijdig verreden door de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht onder de vlag van de Randstadcup. Naast de klassementen per regio wordt een overall klassement opgemaakt voor de Randstadcup; per klasse met een aparte prijzenschaal. Voor de Randstadcup worden bij de pony’s de klasse Z categorie C en klasse Z categorie DE samengevoegd. Let op, voor de regiokampioenschappen blijven dit twee aparte rubrieken. Alle informatie over de Randstadcup 2020 volgt nog.

Outdoorkampioenschappen dressuur en springen 2019

Uitslagen totaal zondag 4 augustus klassen Z HOUTEN

Uitslagen totaal zaterdag 3 augustus klassen Z HOUTEN

Uitslagen Outdoor kampioenschappen springen 20 en 21 juli

Overall uitslag zondag 23 juni

Uitslagen zo 23 juni dressuur B tm M2 pa en po V1

BIXIE Uitslagenlijst kampioenschappen zondag 23 juni site

OVERALL uitslag zaterdag 22 juni

Uitslagen za 22 juni dressuur B tm M2 pa en po V1

Hoeveel combinaties er door mogen naar KNHS Outdoorkampioenschappen 2019 is te lezen in de verdeelsleutel;

Verdeelsleutel hippiade 2019

Indoorkampioenschappen dressuur 2019

Uitslagen Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht klasse B tm M1 d.d. 2 en 3 februari 2019

Uitslagen Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht klasse M2 tm ZZL d.d. 9 en 10 februari 2019

Selectieresultaten dressuur B t/m M2 paarden en pony’s

Het aantal starts op de Indoorkampioenschappen wordt enerzijds gemaximeerd door het aantal combinaties dat aan de selectiecriteria heeft voldaan en anderzijds door het beschikbare aantal plaatsen in de gereserveerde weekenden. Het regiobestuur heeft tot haar vreugde geconstateerd dat er veel meer combinaties aan de voorwaarden hebben voldaan in vergelijking met vorig jaar; er waren meer deelnemers op de aangewezen wedstrijden en de prestaties waren beter. Daarom is besloten om het aantal starts op de Indoorkampioenschappen 2019 uit te breiden voor zover mogelijk binnen de gereserveerde weekenden.Voor bijvoorbeeld de klasse L2 paarden hebben maar liefst 71 combinaties aan de vereisten voldaan. Als deze trend zich voorzet, zal de werkgroep kampioenschappen volgend jaar 1 extra weekend voor de Indoorkampioenschappen in gaan plannen.Het is dit jaar voor het eerst dat het maximum aantal start bij de pony’s overschreden is en daardoor, net als bij de paarden, helaas niet iedereen kan starten. Zoals in de selectievoorwaarden is vermeld, mogen dan in de klasse B tot en met M2 de combinaties met de hoogste gemiddelde score over de drie beste proeven (mits op twee locaties verreden), deelnemen aan de Indoorkampioenschappen.

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur paarden B t/m M2

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur pony’s B t/m M2

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur paarden en pony’s Z1 tm ZZL

Indoorkampioenschappen springen 2019

Springkampioenschap 15, 16 & 17 februari – Voornruiters (inclusief Randstadcup)

UITSLAGEN Indoorkampioenschappen springen KNHS Regio Utrecht 15-16-17 februari 2019

Indoor Randstadcup 2019

De Indoorkampioenschappen springen voor paarden en pony’s klasse Z en klasse ZZ worden gelijktijdig verreden door de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht onder de vlag van de Randstadcup. Naast de klassementen per regio wordt een overall klassement opgemaakt voor de Randstadcup; per klasse met een aparte prijzenschaal. Voor de Randstadcup worden bij de pony’s de klasse Z categorie C en klasse Z categorie DE samengevoegd. Let op, voor de regiokampioenschappen blijven dit twee aparte rubrieken.Alle informatie over de Randstadcup 2019 is terug te vinden in de onderstaand document:
Vraagprogramma Randstadcup Indoor 2019

Heb je vragen over de kampioenschappen?

Stuur een email naar de betreffende  werkgroep!

dressuur@paardensportutrecht.nl

springen@paardensportutrecht.nl

Heb je vragen over de Hippiade of het NK? ->www.hippiade.nl