Outdoor kampioenschappen KNHS Regio Utrecht 2021 

Uitslagen KNHS Regio Utrecht springen 17 en 18 juli 2021

Deelnemers huldiging dressuur zondag 18 juli BUNSCHOTEN

DEFINITIEVE startlijst KNHS Regio Utrecht springen 17 en 18 juli 2021 versie 210715

UITSLAGEN zaterdag 10 en 11 juli

Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan beantwoorden wij die graag per e-mail.

Ons e-mailadres is: dressuur@paardensportutrecht.nl

Verdeelsleutel Hippiade 2021: 

verdeelsleutel-hippiade-2021

Vraagprogramma 2021 dressuur en springen

Goed nieuws! Dankzij de versoepelingen kunnen we in plaats van een Regionaal Meetmoment toch een Outdoor kampioenschap Dressuur KNHS Regio Utrecht organiseren!  Dit betekent dat we de uitslagen kunnen publiceren en onze regiokampioenen mogen huldigen!

Indien je bent geselecteerd voor deelname aan het Outdoor kampioenschap Dressuur KNHS Regio Utrecht, dan staan de naam van ruiter en paard per rubriek in de bijlage vermeld. Bij de paarden mag iedereen deelnemen aan het Outdoor kampioenschap Utrecht die in de periode tussen 19 mei tot en met 20 juni op twee verschillende accommodaties binnen de regio Utrecht twee keer de eerste proef van de maand heeft gereden met een gemiddelde score die hoger is dan onderstaande percentages.

 • B: 61% of hoger
 • L1: 61,5% of hoger
 • L2: 62,75% of hoger
 • M1: 60,67% of hoger
 • M2: 60,25% of hoger
 • Z1: 61,18% of hoger
 • Z2: 60,88% of hoger
 • ZZL: 60% of hoger

Voor de pony’s geldt dat alle combinaties zijn geselecteerd die een gemiddeld percentage van 58% of hoger hebben gereden. Je kunt de scores die mee hebben geteld, terugvinden op MijnKNHS. Mocht een wedstrijdorganisatie de scores niet hebben ingevoerd, neem dan eerst contact op met de desbetreffende organisatie. Zij nemen vervolgens contact met de Regio op.

In de bijlage worden alleen de namen van de combinaties vermeld die zich hebben geselecteerd. We vermelden de percentages niet! Komt je naam voor op de lijst met geselecteerden, dan dien je je via MijnKNHS aan te melden voor het kampioenschap op 10 of 11 juli. De sluitingsdatum voor inschrijving is vrijdag 2 juli aanstaande om 19.00 uur. Wil of kan je niet starten op 10 of 11 juli, dan verzoeken we je vriendelijk om dat via e-mail aan ons door te geven via dressuur@paardensportutrecht.nl

Indien een ruiter, paard/pony op dezelfde dag twee keer aan de start komt in verschillende rubrieken, dan verzoeken we de ruiters om dit door te geven via dressuur@paardensportutrecht.nl Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het opstellen van de startlijsten.

De startlijsten worden uiterlijk op maandag 5 juli aanstaande gepubliceerd.

Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan beantwoorden wij die graag per e-mail.

Ons e-mailadres is: dressuur@paardensportutrecht.nl

lijst-paarden-geselecteerden-Outdoor-kampioenschappen-2021 V3

lijst-ponys-geselecteerden-Outdoor-kampioenschappen-2021 V2

aantallen en indeling dressuur 10 en 11 juli

Data Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht 2021

zaterdag 23 en zondag 24 januari 2021   OVB   B t/m M2 paarden en pony’s       Stal Groenendaal – BUNSCHOTEN

zaterdag 6 en zondag 7 februari 2021    OVB     Z t/m ZZL paarden en pony’s      Voornruiters – UTRECHT

vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari 2021   springen paarden en pony’s  Voornruiters – UTRECHT

Dit alles onder voorbehoud i.v.m. de dan geldende Corona maatregelen.

Selectieprocedure Indoorkampioenschappen dressuur 2020/2021

Voor de Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht worden geen selectiewedstijden meer georganiseerd. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden, binnen Regio Utrecht, je start.            Dit moeten wel twee verschillende locaties zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd gedurende de selectieperiode komt in aanmerking voor selectie.

 • De 1e proef op alle wedstrijden binnen de Regio Utrecht in de periode van
 • B t/m M2 paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 9 oktober t/m zondag 13 december
 • Z1 t/m ZZL paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 30 oktober 2020 t/m zondag 10 januari 2021 (i.v.m. de verwerkingstijd KNHS tot aan de kampioenschappen).
 • Je hoeft hier niets voor te doen, Regio Utrecht krijgt (in respectievelijk de 1e en 3e week van januari) alle uitslagen van de KNHS. De totaallijst van alle geselecteerden zullen wij daarna publiceren. Als je bent geselecteerd moet je je voor de kampioenschappen nog wel inschrijven.
 • De 1e proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te zijn:
B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 paarden Z2 pony’s (FEI) ZZ-licht paarden
Oktober 3 7 11 15 19 23 27 90 31
November 5 9 13 17 21 25 29 91 33
December 5 9 13 17 21 25 29 91 33
Januari n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 27 90 31
 • De klassen B t/m M2 dienen minimaal drie (1e) proeven te rijden, maximaal twee (1e) proeven per locatie tellen mee voor selectie.
 • De klassen Z1 t/m ZZL dienen minimaal twee (1e) proeven te rijden, maximaal één (1e) proef per locatie telt mee voor selectie.
 • KORTOM: Je dient de kwalificerende proeven op minimaal twee verschillende locaties gereden te hebben.
 • Combinaties bij de paarden dienen minimaal gemiddeld een score van 60% over de kwalificerende proeven gereden te hebben, bij de pony’s minimaal 58%.
 • Selectie wordt bepaald op basis van de gemiddelde score over de kwalificerende proeven, het aantal deelnemers per rubriek volgt t.z.t..
 • Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de betreffende periode gestart is.
 • Combinaties B t/m M2 die na 16 december 2020 promoveren en combinaties Z1 t/m ZZL die na 10 januari 2021 promoveren, mogen niet starten op de Utrechtse kampioenschappen.

 Let dus op je maximum aantal winstpunten! Voorkom dat je verplicht moet promoveren als je niet meer het minimum aantal wedstrijden kan rijden in de nieuwe hoogste klasse.

Voor het springen geldt vrije inschrijving.

==============================================================

Indoorkampioenschappen dressuur en springen 2020

Uitslagen KNHS Indoorkampioenschappen springen B paarden en pony’s 1 maart 2020

Overall uitslagen KNHS Indoorkampioenschappen springen 14-15-16 februari

Uitslagen 1 en 2 februari 2020

Lijst pony’s en paarden geselecteerden Z1 t/m ZZL Indoor kampioenschappen 2020 V1 20200119

Aangepaste lijst ponys geselecteerden B tm M2 Indoor kampioenschappen 2020 V2 20191229

Aangepaste lijst paarden geselecteerden B tm M2 Indoor kampioenschappen 2020 V2 20191229

Vraagprogramma KNHS Indoorkampioenschappen 2020 (V20191119)

Kampioenschapsreglement KNHS Indoor kampioenschappen 2020

Verdeelsleutel KNHS Indoor kampioenschappen 2020

Dagindeling Indoorkampioenschappen 2020 V2

Opzet indoor 2020

Indoorkampioenschappen springen 2020

Springkampioenschap 14, 15 & 16 februari – Voornruiters (inclusief Randstadcup)

Indoor Randstadcup 2020 – 5 jarig bestaan! 

De Indoorkampioenschappen springen voor paarden en pony’s klasse Z en klasse ZZ worden gelijktijdig verreden door de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht onder de vlag van de Randstadcup. Naast de klassementen per regio wordt een overall klassement opgemaakt voor de Randstadcup; per klasse met een aparte prijzenschaal. Voor de Randstadcup worden bij de pony’s de klasse Z categorie C en klasse Z categorie DE samengevoegd. Let op, voor de regiokampioenschappen blijven dit twee aparte rubrieken. Alle informatie over de Randstadcup 2020 volgt nog.

Outdoorkampioenschappen dressuur en springen 2019

Uitslagen totaal zondag 4 augustus klassen Z HOUTEN

Uitslagen totaal zaterdag 3 augustus klassen Z HOUTEN

Uitslagen Outdoor kampioenschappen springen 20 en 21 juli

Overall uitslag zondag 23 juni

Uitslagen zo 23 juni dressuur B tm M2 pa en po V1

BIXIE Uitslagenlijst kampioenschappen zondag 23 juni site

OVERALL uitslag zaterdag 22 juni

Uitslagen za 22 juni dressuur B tm M2 pa en po V1

Hoeveel combinaties er door mogen naar KNHS Outdoorkampioenschappen 2019 is te lezen in de verdeelsleutel;

Verdeelsleutel hippiade 2019

Indoorkampioenschappen dressuur 2019

Uitslagen Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht klasse B tm M1 d.d. 2 en 3 februari 2019

Uitslagen Indoorkampioenschappen KNHS Regio Utrecht klasse M2 tm ZZL d.d. 9 en 10 februari 2019

Selectieresultaten dressuur B t/m M2 paarden en pony’s

Het aantal starts op de Indoorkampioenschappen wordt enerzijds gemaximeerd door het aantal combinaties dat aan de selectiecriteria heeft voldaan en anderzijds door het beschikbare aantal plaatsen in de gereserveerde weekenden. Het regiobestuur heeft tot haar vreugde geconstateerd dat er veel meer combinaties aan de voorwaarden hebben voldaan in vergelijking met vorig jaar; er waren meer deelnemers op de aangewezen wedstrijden en de prestaties waren beter. Daarom is besloten om het aantal starts op de Indoorkampioenschappen 2019 uit te breiden voor zover mogelijk binnen de gereserveerde weekenden.Voor bijvoorbeeld de klasse L2 paarden hebben maar liefst 71 combinaties aan de vereisten voldaan. Als deze trend zich voorzet, zal de werkgroep kampioenschappen volgend jaar 1 extra weekend voor de Indoorkampioenschappen in gaan plannen.Het is dit jaar voor het eerst dat het maximum aantal start bij de pony’s overschreden is en daardoor, net als bij de paarden, helaas niet iedereen kan starten. Zoals in de selectievoorwaarden is vermeld, mogen dan in de klasse B tot en met M2 de combinaties met de hoogste gemiddelde score over de drie beste proeven (mits op twee locaties verreden), deelnemen aan de Indoorkampioenschappen.

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur paarden B t/m M2

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur pony’s B t/m M2

Geselecteerden Indoorkampioenschappen dressuur paarden en pony’s Z1 tm ZZL

Indoorkampioenschappen springen 2019

Springkampioenschap 15, 16 & 17 februari – Voornruiters (inclusief Randstadcup)

UITSLAGEN Indoorkampioenschappen springen KNHS Regio Utrecht 15-16-17 februari 2019

Indoor Randstadcup 2019

De Indoorkampioenschappen springen voor paarden en pony’s klasse Z en klasse ZZ worden gelijktijdig verreden door de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht onder de vlag van de Randstadcup. Naast de klassementen per regio wordt een overall klassement opgemaakt voor de Randstadcup; per klasse met een aparte prijzenschaal. Voor de Randstadcup worden bij de pony’s de klasse Z categorie C en klasse Z categorie DE samengevoegd. Let op, voor de regiokampioenschappen blijven dit twee aparte rubrieken.Alle informatie over de Randstadcup 2019 is terug te vinden in de onderstaand document:
Vraagprogramma Randstadcup Indoor 2019

Heb je vragen over de kampioenschappen?

Stuur een email naar de betreffende  werkgroep!

dressuur@paardensportutrecht.nl

springen@paardensportutrecht.nl

Heb je vragen over de Hippiade of het NK? ->www.hippiade.nl

Blog posts
Pagina's
Categorieën

Archieven op Onderwerp:

Monthly