Notulen Najaars ALV

Op donderdag 20 oktober hebben we onze algemene ledenvergadering…