Notulen Najaars ALV

Op donderdag 20 oktober hebben we onze algemene ledenvergadering…

Statuten wijziging

Tijdens de ALV op donderdag 21 april 2022 zal een statuten wijziging…