Kampioenschappen eventing 2020

 • De nationale KNHS Kampioenschappen eventing paarden en pony’s worden gehouden in Oudkarspel op 7 en 8 augustus 2020.
 • Het regionaal kampioenschap Utrecht voor paarden in de klasse B t/m M wordt georganiseerd in Renswoude op vrijdag en zaterdag 4 en 5 juli. Het regionaal kampioenschap klasse Z wordt gehouden tijdens de Renswoude Horse Trials op 30 en 31 mei.
 • Het regionaal kampioenschap Utrecht voor pony’s wordt gehouden op 16 en 17 mei in Oudkarspel.

NK eventing selectie klasse L, Oudkarspel

Deelname aan het NK voor de klasse L kan alleen indien je gekwalificeerd bent voor het equipe van de Regio. Het equipe zal bestaan uit max. 6 combinaties. Indien een regio geen zestal kan uitbrengen kunnen andere regio’s die plaatsen niet invullen. Individuele deelname aan de klasse L is niet mogelijk. Over de deelnemers aan het equipewedstrijd wordt een individueel klassement opgemaakt waaruit de Nederlandse Kampioen klasse L komt.

Aangezien we nu aan de start staan van het nieuwe eventing seizoen willen we duidelijk maken hoe de selectie gaat verlopen. Je kunt daar goed op inspelen met het opstellen van je wedstrijdschema.

De eventingkalender 2020  staat op de KNHS site, zie link:  Wedstrijdkalender-eventing

Selecteren

Om een plek in het team te krijgen en daardoor ook te kunnen starten in het individuele klassement dienen minimaal 3 wedstrijden gereden te worden. Aangezien het regionaal kampioenschap in Renswoude is, wordt deze wedstrijd verplicht gesteld om zo een goed beeld te krijgen wie hiervoor in aanmerking wilt komen.

Alle wedstrijden in de periode van 1 maart tot en met 7 juli 2020 die op de KNHS eventingkalender staan, komen in aanmerking om als selectiewedstrijd te rijden. Eventing derby’s en indoor eventingwedstrijden klasse L tellen niet mee!

Welke wedstrijd wordt verreden kan iedere ruiter zelf bepalen als het maar in de genoemde periode is. De uitslag van je wedstrijd geef je door aan het wedstrijdsecretariaat eventing Regio Utrecht: eventing@paardensportutrecht.nl

Per wedstrijd is de berekening van de selectiepunten het aantal behaalde plaatsingspunten gedeeld door het aantal deelnemers in de verreden rubriek, vermenigvuldigd met het maximum aantal deelnemers per rubriek van 35, afgerond op twee cijfers achter de komma. De combinaties met het minst aantal punten worden geselecteerd. Bij een gelijk aantal plaatsingspunten zal het Regionaal Kampioenschap doorslaggevend zijn.

Na het regionaal kampioenschap stellen wij het definitieve team samen, zodat op 18 juli een gezamenlijke cross training kan worden gehouden.

Clinic eventing Regio Utrecht

KNHS Regio Utrecht organiseert in 2020 een drietal clinics, waarvoor je kan opgeven. De volgende clinics worden georganiseerd:

 • 25 april Utrecht (alleen B/L) of Ede
 • 13 juni Renswoude; tevens observatie voor het L-equipe
 • 18 juli Renswoude; clinic en training voor L-equipe
 • 29 augustus in Ede

De lesgroep bestaat uit 4 deelnemers, kosten zijn € 35, per keer. Deelname aan alle clinics is € 125. De instructrice is Florinoor Hoogland.

Opgeven (leeftijd, paard/pony en niveau) en vragen via eventinglessen@paardensportutrecht.nl

De clinic van 13 juni in Renswoude wordt mede als observatie moment gebruikt voor het L-equipe. Dit is een mooie manier om jezelf in de kijker te rijden.

Voor de training op zaterdag 18 juli wordt een training kosteloos aangeboden door de regio voor de geselecteerden van het L-equipe en diegene die op de reservelijst staan.

Eventing

Eventing is de meest veelzijdige discipline binnen de paardensport. Eventing staat voor afwisseling en actie. Een eventingwedstrijd (ook wel SGW genoemd) bestaat uit drie onderdelen: een dressuurproef, een springparcours en de cross.
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan eventing te doen of om er mee kennis te maken:

 1. Je kunt een cross les of training nemen
  In Utrecht worden er regelmatig crosstrainingen georganiseerd. Lees hieronder meer over de trainingen die de regio aanbiedt. Behalve deze trainingen worden er ook door de diverse sportaanbieders in Utrecht trainingsmogelijkheden geboden. Houdt hun sites daarom in de gaten Verder worden er ook in overige regio’s veel trainingen gegeven. SGW-online.com en de site van de KNHS zijn de meest actuele en informatieve site in Nederland waar je alle info kunt vinden over eventing.
 2. Je kunt ook zelf naar een oefenterrein om te trainen.
  In de omgeving van Utrecht zijn een paar terreinen waar je terecht kan. Eerst altijd eerst bellen voor een afspraak!
 3. Een oefencross, tripalon of impulsrubriek (BB eventing) rijden
  Impulsrubrieken zijn wedstrijden op BB-niveau. Dat is een instapniveau onder de laagste wedstrijdklasse (B). Via Impulsrubrieken kun je kennismaken met de eventingsport en op een ongedwongen manier meer ervaring opdoen. Bij Impuls kun je niet promoveren of degraderen en mag je dus zo vaak (blijven) meedoen als je wilt. Om mee te doen aan een impulsrubriek hoef je geen startpas te hebben of lid van een vereniging te zijn. Wel moet je lid zijn van de KNHS.
  Oefencrossen kun je vinden via sgw-online.com, via startlijsten.nl en deze wedstrijden zijn ook benoemd op de eventingkalender die je kan vinden op de website van de KNHS.
  Een tripalon valt onder de Impulsrubrieken voor eventing en bestaat meestal uit zowel dressuur, springen als cross. Dressuur en springen is vaak niet verplicht, maar telt wel mee voor de einduitslag.
 4. of meedoen aan een KNHS wedstrijd
  Ga je KNHS-wedstrijden rijden, dan staan alle regels in het disciplinereglement-eventing

Werkgroep Eventing

Vanuit regio Utrecht is er een werkgroep actief voor de discipline Eventing. Deze werkgroep heeft uiteraard affiniteit met de eventingsport en zet zich in om de eventingsport een duidelijke positie te geven in de Regio. De werkgroep zet zich onder andere in voor:

 • Het organiseren van een Eventingderby, wat de laatste 3 jaar al weer georganiseerd wordt op het Landgoed Maarsbergen;
 • Het organiseren van regio trainingen binnen en buiten Utrecht;
 • Het doorvoeren van nieuwe en innovatieve ontwikkelingen;
 • Meedenken over de eventingsport, wat door het forumlid wordt meegenomen naar het KNHS Forum Eventing.

De werkgroep bestaat uit de volgende mensen:

 • Eric Penniks
 • Margit Schep
 • Ilse Elberts
 • Pauline Oudijk

Bij de KNHS heeft iedere discipline een sportforum. In het eventingforum wordt nagedacht over de eventingsport, worden nieuwe ideeën besproken en de spelregels bepaald. Daarbij wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb jij goede ideeën, neem dan contact op met het forumlid in onze regio.
Binnen de KNHS Regio Utrecht wordt het eventingforum vertegenwoordigt door: Pauline Oudijk

Regels en Reglementen

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

De laatste wijzigingen aan het disciplinereglement eventing zijn per 1 maart 2020 door gevoerd. Bekijk de website van de KNHS voor de laatste stand van zaken.