Ons forum- en bestuurslid Patricia van den Boom in de Paard & Sport!

10421980_465551386954489_4033759200715416782_n


Voor de Regio Utrecht en de Gooi – en Vechtstreek kunt u terecht bij een van de twee regioconsulenten, Marjolein van Unen of Coen Lankemper.

Wat zijn de taken van de regioconsulent?

 • Behartigen belangen op regionaal/lokaal niveau
 • Reageren op beleidsplannen
 • Knelpunten oplossen (gevaarlijk oversteken, onderhoud paden, toegankelijkheid gebieden)
 • Ondersteunen verenigingen
 • Contacten onderhouden met provincie, gemeente, terreineigenaar en andere organisaties
 • Eventueel zelf een project opstarten in het kader van aanleg van ruiter- en menpaden
 • Participeren in reguliere regiobijeenkomsten (wedstrijdsport)
 • De afdeling Recreatiesport zoveel mogelijk informeren

Dit houdt in:

 • Hij of zij moet de ontwikkelingen m.b.t. de recreatieve paardensport, dus rijden en mennen, signaleren
 • Reageren op provinciale en locale beleidsplannen
 • Contacten onderhouden met terreinbeheerders, verenigingen, maneges, overheden en adviserend optreden naar betrokken partijen
 • De meeste werkzaamheden betreffen de klachten m.b.t. onderhoud van ruiter- en/of menroutes
 • Adviseren bij de ontwikkeling – en aanleg van nieuwe routes