Nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot ons bestuur.

Als penningmeester verwelkomen wij Ellen van de Beek en als secretaris Sharon Verburg. Wij zijn zeer blij met hun ervaring, enthousiasme en motivatie en zijn er van overtuigd dat zij een belangrijke toegevoegde waarde zullen zijn in ons bestuur. We wensen hen heel veel succes en plezier bij hun werkzaamheden.

Sharon Verburg               Ellen van de Beek