ALV: afscheid Eric Penninks en presentaties door KNHS en Faculteit Diergeneeskunde

Op donderdag 25 april 2019 heeft de ALV plaatsgevonden. Dit jaar waren we te gast bij Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht en mochten we gebruikmaken van de collegezaal. De Faculteit Diergeneeskunde heeft een interessante presentatie gegeven over paardenwelzijn, de wijze waarop er door de buitenwereld naar paardenwelzijn wordt gekeken en hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan. Naast de standaard agendapunten hebben de werkgroepen en forums kort verteld waar zij zich het komende jaar mee bezig houden en ook de KNHS heeft een presentatie gegeven over de voortgang binnen werkorganisatie en het jaarplan 2019, waarbij ook aandacht werd besteed aan het KNHS Young Leaders Program.

Patricia van den Boom is herkozen als portefeuillehouder recreatie, Harm van Huet is de nieuwe penningmeester en hoogtepunt van de avond was het afscheid van de penningmeester Eric Penninks. Wij willen Eric nogmaals bedanken voor zijn inzet afgelopen jaren!

Hierbij de presentatie van de ALV d.d. 25-04-2019: Presentatie ALV KNHS Regio Utrecht 25-04-2019