ALV KNHS regio Utrecht: 22 november

Het Bestuur van de KNHS Regio Utrecht nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze Regio. Deze najaarsvergadering vindt plaats op donderdagavond 22 november 2018. De ALV begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij Ruitersportcentrum Henschoten, Dwarsweg 1 in Maarn.

Niet alleen vertegenwoordigers van de verenigingen in onze regio, maar ieder lid binnen de regio is van harte welkom op onze ALV.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur een e-mail naar alv@paardensportutrecht.nl. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering ontvangt u per e-mail de agenda met bijbehorende stukken.

Hierbij de agenda van de ALV

Hierbij de notulen van de afgelopen ALV

Algemeen bestuurslid

In verband met het aftreden van zowel Anita van Os (werkgroep Jeugd) als Roy van den Hoogen (werkgroep communicatie) wordt er tijdens de komende ALV een nieuw algemeen bestuurslid gekozen. Kandidaten kunnen tot 18 oktober 2018 worden voorgedragen. Wanneer u deze functie ambieert of u iemand wil voordragen, stuur dan een e-mail bericht voor 18 oktober 2018 naar secretaris@paardensportutrecht.nl. De voorgestelde kandidaten voeren een gesprek met de vertrouwenscommissie van de Regio, die vervolgens schriftelijk advies uitbrengt aan de Leden en daarop op verzoek van het Regiobestuur een mondelinge toelichting geeft tijdens de ALV. Het bestuur zal uiterlijk donderdag 8 november 2018 de agenda van de ALV per e-mail verzenden, met daarbij de namen van de kandidaten die gereageerd hebben en/of zijn voorgedragen. Tijdens de komende ALV op donderdag 22 november 2018 zal het nieuwe bestuurslid door de leden worden gekozen. Hierbij een korte functieomschrijving. Meer informatie over deze functie en/of de procedure kunt u opvragen via secretaris@paardensportutrecht.nl.