Ruitervignet

De KNHS Regio Utrecht heeft op donderdag 16 december 2021 het convenant Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug mede ondertekent. Een voor Nederland unieke overeenkomst tussen gemeenten, terreineigenaren en gebruikersorganisaties. Via een gebruikersbijdrage wordt het onderhoud en de openstelling van ruim 200 kilometer paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug gegarandeerd.

Via de website van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vind je alle informatie over het Ruitervignet dat per 1 januari 2022 inwerking treedt. Klik hier.

 

Jarenlang konden in veel gebieden ruiters en menners zonder te betalen ruiter- en menpaden gebruiken. De afgelopen jaren hebben bezuinigingen en een terugtredende overheid tot gevolg gehad dat er minder geld is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden.

De subsidie voor recreatieve voorzieningen is al lang niet meer kostendekkend voor de basisvoorzieningen voor de grote aantallen wandelaars en fietsers, waarvoor die subsidie bedoeld is. Het kost terreineigenaren veel moeite om deze voorzieningen op orde te houden.

Voor de extra voorzieningen voor specifieke, kleinere doelgroepen die het gebied gebruiken, is daarom een eigen bijdrage van gebruikers noodzakelijk geworden. Dat geldt, naast de mountainbikepaden, ook voor de ruiter- en menpaden. De gebruikersbijdrage wordt gebruikt om de ruiter- en menpaden te onderhouden.