ALV van Regio Utrecht op 25 april 2019 bij Faculteit Diergeneeskunde

Algemene Ledenvergadering

De ALV van de KNHS Regio Utrecht is op donderdagavond 25 april 2019. De ALV begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 114 in Utrecht. Lees hier de volledige tekst: Vooraankondiging ALV voorjaar 2019 Regio Utrecht

Tijdens deze ALV nemen we afscheid van onze penningmeester Eric Penninks en zal er een presentatie door de Faculteit Diergeneeskunde worden gegeven.

Tevens staat de verkiezing voor Portefeuillehouder recreatiesport dit voorjaar op de agenda. De portefeuillehouder recreatiesport van de Regio Utrecht, Patricia van den Boom, bekleedt inmiddels geruime tijd haar functie en zij is bereid gevonden deze termijn te verlengen. Statutair is echter vastgesteld dat de vacature moet worden opengesteld. Geïnteresseerd in deze functie? Lees hier meer over de functieomschrijving: Functieprofiel Portefeuillehouder Recreatie

In verband met het aftreden van onze penningmeester zijn we op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Ons huidig algemeen bestuurslid Harm van Huet heeft te kennen gegeven de functie van penningmeester van Eric over te nemen. Geïnteresseerd in deze functie? Lees hier meer over de functieomschrijving: Functieprofiel Algemeen Bestuurslid